Jdi na DIDINFO.NET

  • Titulní stránka

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

DIDINFO v novém

Vážení přátelé a nadšenci,

od roku 2018 mají konference DidactIG a Didinfo společný název a společný nový web DIDINFO.NET.

Aktualizace termínů

Byly aktualizovány termíny pro odevzdání příspěvků. Název a abstrakt je nutné vložit do systému do 16. 1. 2017, úplnou verzi příspěvku do 30. 1. 2017. Podrobnější informace na stránkách DidInfa.

5. ročník

Milí fanoušci výuky informatiky na základních a středních školách, letos poprvé vás zvu na společnou československou verzi konference. Od letošního ročníku se bude střídat konference na Slovensku a u nás. V roce 2017 se tedy uvidíme v Banské Bystrici. Pozvánku samozřejmě přikládám. Za organizátory Jan Berki