Jdi na DIDINFO.NET

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Aktuality

Aktualizace termínů

K dnešnímu dni byly aktualizovány všechny termíny. Zpoždění jsme nabrali mimo jiné přípravou vlastního registračního webu. Pokud na něm naleznete nějaké nesrovnalosti nebo budete-li mít k němu něaké podněty, kontaktujte nás.