Jdi na DIDINFO.NET

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Aktuality

Pozvaný host konference

Na letošní ročník přijal naše pozvání Peter Marshman. Zpostředkuje nám své zkušenosti s výukou CS ve své domovině. Přirozeně se dotkne nedávné kurikulární reformy v UK, především v souvislotsi s Computingem na základních školách. Působí na Park House School jako Head of Computer Science, DfE/CAS Master Teacher Regional Coordinator, Advanced Skills Teacher (ICT & Computing) a E-Learning Coordinator. Něco více o něm se můžete dozvědět například na jeho twitterovském či linkedináckém profilu.