Jdi na DIDINFO.NET

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Aktuality

Informace ke sborníku

Pro letošní ročník jsme se rozhodli vydávat pouze vlastní recenzovaný sborník s ISBN v elektronické podobě. Tato forma je vhodná především pro začínající doktorandy či učitele z praxe. Vítany jsou ale příspěvky všech. Netrváme však na tom, aby účastník s aktivním vystoupením na konferenci musel odevzdat i písemnou verzi příspěvku. Článek vycházející z vystoupení může také sám nabídnout do odborných časopisů.