Jdi na DIDINFO.NET

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Aktuality

Program

S radostí oznamujeme, že je hotový program letošní konference.

PROGRAM

Peter Marshman nakonec z důvodu nemoci v rodině nebude moct přijet osobně, ale již domlouváme alternativní řešení pomocí ICT, abyste o jeho vystoupení a diskusi s ním nepřišli. Dále se nám podařilo na středu zajistit druhou zvanou přednášku. Tentokrát se jedná o známého dr. Brdičku, který nás seznámí s konceptem informační gramotnosti, jak byla vymezena v rámci NIQES. Na úterní podvečer je připravena diskuse na téma pregraduální příprava učitelů informatiky.