Jdi na DIDINFO.NET

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Aktuality

Výstupy ze 4. ročníku

V záložce výstupy si můžete prohlédnout jednak poskytnuté prezentace, jednak video od Petera Marshmana. Také jsme letos přidali odkazy na zajímavé weby, o kterých se v diskusích hovořilo. V záložce galerie se můžete podívat také na fotografie z proběhlého ročníku. Na apríla také vydáme sborník s psanými příspěvky.