Jdi na DIDINFO.NET

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Aktuality

5. ročník

Milí fanoušci výuky informatiky na základních a středních školách, letos poprvé vás zvu na společnou československou verzi konference. Od letošního ročníku se bude střídat konference na Slovensku a u nás. V roce 2017 se tedy uvidíme v Banské Bystrici. Pozvánku samozřejmě přikládám. Za organizátory Jan Berki