Jdi na DIDINFO.NET

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Aktuality

Aktualizace termínů

Byly aktualizovány termíny pro odevzdání příspěvků. Název a abstrakt je nutné vložit do systému do 16. 1. 2017, úplnou verzi příspěvku do 30. 1. 2017. Podrobnější informace na stránkách DidInfa.