Jdi na DIDINFO.NET

  • Titulní stránka

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Výstupy ze 4. ročníku

V záložce výstupy si můžete prohlédnout jednak poskytnuté prezentace, jednak video od Petera Marshmana. Také jsme letos přidali odkazy na zajímavé weby, o kterých se v diskusích hovořilo. V záložce galerie se můžete podívat také na fotografie z proběhlého ročníku. Na apríla také vydáme sborník s psanými příspěvky.

Program

S radostí oznamujeme, že je hotový program letošní konference.

PROGRAM

Peter Marshman nakonec z důvodu nemoci v rodině nebude moct přijet osobně, ale již domlouváme alternativní řešení pomocí ICT, abyste o jeho vystoupení a diskusi s ním nepřišli. Dále se nám podařilo na středu zajistit druhou zvanou přednášku. Tentokrát se jedná o známého dr. Brdičku, který nás seznámí s konceptem informační gramotnosti, jak byla vymezena v rámci NIQES. Na úterní podvečer je připravena diskuse na téma pregraduální příprava učitelů informatiky.

Pozvaný host konference

Na letošní ročník přijal naše pozvání Peter Marshman. Zpostředkuje nám své zkušenosti s výukou CS ve své domovině. Přirozeně se dotkne nedávné kurikulární reformy v UK, především v souvislotsi s Computingem na základních školách. Působí na Park House School jako Head of Computer Science, DfE/CAS Master Teacher Regional Coordinator, Advanced Skills Teacher (ICT & Computing) a E-Learning Coordinator. Něco více o něm se můžete dozvědět například na jeho twitterovském či linkedináckém profilu.

Informace ke sborníku

Pro letošní ročník jsme se rozhodli vydávat pouze vlastní recenzovaný sborník s ISBN v elektronické podobě. Tato forma je vhodná především pro začínající doktorandy či učitele z praxe. Vítany jsou ale příspěvky všech. Netrváme však na tom, aby účastník s aktivním vystoupením na konferenci musel odevzdat i písemnou verzi příspěvku. Článek vycházející z vystoupení může také sám nabídnout do odborných časopisů.