5. až 7. dubna 2017, Bánská Bystrica

  • Úvodní stránka

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Termín konference

Letošní ročník se uskuteční v úterý 2. a ve středu 3. února 2016 v Liberci v budově, kde sídlí Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

Nový web

Na začátku října byl spuštěn nový web konference. Najdete-li nějakou chybu, neváhejte se obrátit na šéfa organizačního výboru. Také uvítáme podněty ke struktuře či jiné náměty na zlepšení.