Jdi na DIDINFO.NET

Informace o zaměření konference

Mezinárodní konference DidactIG se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

POŘADATEL

Cíle

 • podpořit navázání a prohloubení spolupráce odborných pracovišť zaměřujících se na přípravu budoucích učitelů informatiky
 • diskutovat o aktuálních trendech v oblasti didaktiky informatiky
 • spolupodílet se na směřování národního kurikula pro základní a střední vzdělávání
 • sdílet výsledky výzkumů zaměřených na výše uvedené tematické oblasti
 • podpořit výměnu zkušeností mezi akademickým prostředím a praxí

Témata

 • pedagogický výzkum především v oblasti výuky ICT a informatiky
 • vzdělávací obsah výše zmíněných oborů na jednotlivých stupních (ISCED 1, 2, 3)
 • metody výuky ICT/informatiky
 • příklady výuky informatiky

jednací jazyk

 • angličtina
 • čeština
 • slovenština