Jdi na DIDINFO.NET

Programový výbor

 • Jiří Vaníček
 • Miroslava Černochová
 • Gerald Futschek
 • Jana Jacková
 • Ivan Kalaš
 • Pavel Satrapa
 • Pavel Töpfer
 • Jiří Vaníček

  Jiří Vaníček

  doc. PaedDr., Ph.D.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  předseda

  Profil

 • Miroslava Černochová

  Miroslava Černochová

  doc. RNDr., CSc.
  Univerzita Karlova v Praze

  Profil

 • Gerald Futschek

  Gerald Futschek

  Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn., Univ. Doz.
  Technische Universität Wien

  Profil

 • Jana Jacková

  Jana Jacková

  Ing., Ph.D.
  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

  Profil

 • Ivan Kalaš

  Ivan Kalaš

  prof. RNDr., PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave

  Profil

 • Pavel Satrapa

  Pavel Satrapa

  doc. RNDr., Ph.D.
  Technická univerzita v Liberci

  Profil

 • Pavel Töpfer

  Pavel Töpfer

  doc. RNDr., CSc.
  Univerzita Karlova v Praze

  Profil