Jdi na DIDINFO.NET

2. ročník (2014)

PROGRAM

V seznamu jsou u poskytnutých prezentací uvedeni pro přehlednost pouze vystupující na konferenci. Všechny autory lze naléz buď v programu nebo v samotných prezentacích.

R. Fojtík – Zařazení návrhových vzorů do výuky programování

M. Gujberová – Výber úloh do informatickej súťaže iBobor

L. Jašková – Nevidiaci žiaci ZŠ si rozvijajú algoritmické myslenie pomocou skladania origami – prezentace, zip (15 MB)

K. Kapilová – LEGOrobotika na ZŠ (zip, 75 MB)

D. Lessner – Jak si přeložíme "Computational thinking"

K. Mayerová – Špecifikácia vzdelávacích cielov pre edukačnú robotiku

I. Nagyová – Výuka základů programování v jazyce JAVA

P. Naske – Z témat Jednoty školských informatiků

O. Neumajer – Výzkum GAČR Informačně technologické kompetence dětí a jejich rozvoj na základních školách

R. Pecinovský – Trendy v návrhu SW architektury

M. Pohl – Exploratory Learning with Information and Communication Technologies – Benefits and Challenges

D. Růžičková – ICT, Standardy pro základní vzdělávání

V. Šimandl – Odhalování podvádění v soutěži Bobřík informatiky

P. Tomcsányi – Analýza riešení úloh súťaže iBobor v školskom roku 2013/14

J. Vaníček – Jak reagují učitelé 1. stupně na zavádění základů informatiky do výuky ICT